INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

PLAN ROZWOJU EKSPORTU


Pozyskujemy dotacje na internacjonalizację przedsiębiorstw, nowe modele biznesowe, promocję gospodarczą i umiędzynarodowienie MŚP!Plan Rozwoju Eksportu to niezbędny dokument do uzyskania dofinansowania internacjonalizacji swojej firmy w ramach różnych programów operacyjnych.

Plan Rozwoju Eksportu to innymi słowy strategia wejścia na rynki zagraniczne.

Najważniejsze elementy Planu Rozwoju Eksportu to:

1. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów/usług przez nie wytwarzanych;

2. Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;

3. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych;

4. Opis bieżącej sytuacji firmy w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności firmy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;

5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu na każdym z planowanych rynków docelowych;

6. Opis celów i strategii eksportowej;

7. Rekomendacja rozwoju działalności eksportowej;

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji;

9. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;

10. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM DOTACJI?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !