INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Model Biznesowy Internacjonalizacji MBI – Tworzenie, przygotowanie, opracowanie, wzór, przykład i wytyczneTworzenie Modeli Biznesowych Internacjonalizacji (MBI) jest niezbędnym elementem pozyskiwania dotacji na internacjonalizację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia POPW.

Jako firma, która zajmuje się tworzeniem Modeli Biznesowych Internacjonalizacji (MBI), przedstawiamy poniżej najważniejsze wytyczne w zakresie przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji.

Jeśli są państwo zainteresowani zleceniem opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji zapraszamy do kontaktu i umówienie się na spotkanie bezpośrednie, dojeżdżamy do firm na terenie całej Polski.

Dokument powinien być przygotowany w formie obrazującej przebieg realizacji usług doradczych, tj. sprawozdań z realizacji kolejnych zadań realizowanych przez zespół projektowy, raportów podsumowujących zebrane informacje i przeprowadzone analizy wraz z wynikającymi z nich rekomendacjami, ustaleń o charakterze strategicznym (pomiędzy wykonawcą usług a klientem) – prowadzących do przygotowania finalnego Modelu biznesowego internacjonalizacji. Zasadniczy model biznesowy musi być powiązany z kompleksową strategią wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego.

Wymaganymi elementami Modelu biznesowego internacjonalizacji(MBI) są:

I. Metryczka zawierająca:
1. nazwę przedsiębiorcy, którego dotyczy dokument,
2. numer umowy o dofinansowanie, która dotyczy przygotowania MBI,
3. nazwę wykonawcy usług doradczych,
4. imiona i nazwiska autora(-ów) dokumentu,
5. datę sporządzenia dokumentu;

II. Analiza możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności;

III. Określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;

IV. Wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikacja potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;

V. Koncepcja wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;

VI. Określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji (w szczególności propozycje kluczowych inwestycji w narzędzia ICT i bądź urządzenia produkcyjne);

VII. Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych);

VIII. Rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.);

IX. Propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;

X. Strategia zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;

XI. Syntetyczne, całościowe przedstawienie proponowanego modelu biznesowego, obejmujące co najmniej takie zagadnienia jak:

1. kluczowi partnerzy,
2. kluczowe działania,
3. kluczowe zasoby,
4. oferowane wartości,
5. relacje z klientami,
6. kanały dystrybucji,
7. segmenty klientów,
8. struktura kosztów,
9. struktura (źródła) przychodów;

XII. Harmonogram i kosztorys wdrażania zaproponowanego modelu biznesowego z wyszczególnieniem wydatków związanych z przygotowaniem do wdrożenia modelu biznesowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach II etapu działania 1.2– ujęciesyntetyczne, tabelaryczne;

XIII. Kalkulacja opłacalności wdrożenia zaproponowanego modelu biznesowego (zawierająca projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym).

XIV. Określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania modelu biznesowego, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów.

Model Biznesowy Internacjonalizacji MBI – Tworzenie, przygotowanie, opracowanie, wzór, przykład i wytyczne: Lublin / Lubelskie, Kielce / Świętokrzyskie, Rzeszów / Podkarpackie, Białystok / Podlaskie, Olsztyn / Warmińsko-Mazurskie.

Jesteś zainteresowany zleceniem przygotowania Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (MBI) w MŚP oraz pozyskaniem dotacji w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Polska Wschodnia ??

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

TWORZYMY MODELE BIZNESOWE INTERNACJONALIZACJI !!!
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM DOTACJI?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

TWORZYMY MODELE BIZNESOWE INTERNACJONALIZACJI !!!