INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwRozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wcześniej czy później wymusza na przedsiębiorcach internacjonalizację. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej pozwala na znalezienie nowych rynków zbytu i zdobycie nowych klientów na swoje produkty i usługi. Eksperci uznają, że od momentu, w którym firma rozszerza rynki zbytu swoich produktów i usług poza rynek krajowy, rozpoczyna się jej internacjonalizacja. Wymaga to jednocześnie rekonstrukcji przyjętej strategii działalności i dostosowania jej do zmieniających się warunków otoczenia.

Rodzaje strategii internacjonalizacji

Naturalne jest to, że wraz z wejściem z ofertą i działalnością firmy na zagraniczne rynki zbytu, należy dostosować strategię działania do zupełnie innego otoczenia. Te strategie działalności, jakie sprawdzały się w warunkach krajowych mogą w ogóle nie pasować do warunków zastanych poza granicami kraju. Internacjonalizacja daje świeże spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do jego wszechstronnego rozwoju.

Istnieje kilka strategii internacjonalizacji. Wśród nich można wyróżnić:

• Strategię obronną, polegającą na tym, że firma oferuje te same produkty i usługi na te same rynki co do tej pory,

• Strategia rozwoju rynków, polegająca na wejściu firmy z niezmienioną ofertą towarów i usług na nowe rynki zbytu,

• Strategia rozwoju produktu, w której to przedsiębiorstwo oferuje zmieniony produkt na dotychczasowych rynkach,

• Strategia dywersyfikacji, gdzie przedsiębiorstwo wchodzi na nowe rynki z nowymi produktami i usługami, dostosowanymi do oczekiwań i potrzeb nowych klientów,

• Strategia globalna, zakładająca bezpośrednie inwestowanie poza granicami kraju macierzystego w określone i zależne od typu organizacji ogniwa łańcucha wartości.

Wydaje się, że najbardziej uzasadnioną strategią internacjonalizacji podczas rozwoju międzynarodowego działalności przedsiębiorstwa będzie strategia dywersyfikacji lub strategia globalna. Rzadko kiedy wejście na nowy rynek zbytu z tym samym, kompletnie niezmienionym produktem czy usługą będzie przynosiło firmie wymierne korzyści. Dostosowanie się do oczekiwań docelowych odbiorców powinno być kluczem do sukcesu dla firmy zagranicznej, chcącej rozwijać się na rynkach znajdujących się poza granicami macierzystego, rodzinnego kraju. Przedsiębiorstwo powinno potraktować swoją działalność poza granicami kraju jako odrębną, autonomicznie odrębną firmę, która będzie tam prowadzić swoje czynności handlowe czy produkcyjne.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !