INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Strategie internacjonalizacji MŚPProces internacjonalizacji MŚP wymaga opracowania i przyjęcia odpowiedniej strategii, która pozwoli osiągnąć zamierzony cel przy użyciu minimalnych środków. W związku z tym konieczne jest bądź opracowanie własnej, bądź też przyjęcie jednej ze sprawdzonych wcześniej strategii.

Różnego rodzaju strategie dotyczące realizowania procesu internacjonalizacji MŚP można znaleźć w specjalnie przygotowanych opracowaniach. Ale zasadniczo możemy wyróżnić cztery główne strategie internacjonalizacji.

Pierwszą z nich jest strategia etnocentryczna. Polega ona na tym, że internacjonalizacja przyjmuję formę eksportu na wyselekcjonowane rynki zagraniczne. Są one podobne do rynku krajowego. Strategia ta doskonale pozwala na uniknięcie komplikacji wynikających z różnic kulturowych między rynkiem krajowym, a docelowym rynkiem zagranicznym.

Drugą strategią metodą jest strategia policentryczna. Opiera się ona na obsłudze wielu rynków zagranicznych z uwzględnieniem ich szczegółowej specyfiki. W takim wypadku o wiele szybciej dochodzi do zdobywania wielu nowych rynków. Konieczne jest jednak bardzo dobre przygotowanie do wejścia na nowy rynek, ponieważ tylko jego dogłębna znajomość może zagwarantować sukces. Jest to szczególnie ważne jeżeli rynek docelowy jest odmienny od krajowego.

Strategia globalna opiera się na traktowaniu rynku międzynarodowego jako rynku homogenicznego - jednolitego. Tego typu podejście praktycznie w całości pomija specyfiki poszczególnych rynków lokalnych. Ma to swoje dobre strony w przypadku produktów obojętnych kulturowo, które nie wymagają promocji prowadzonej w sposób ukierunkowany na daną społeczność lokalną. Można też zastosować tę strategię w przypadku bardzo silnych i rozpoznawalnych marek.

Wartą uwagi jest też strategia dualna, która jest próba pogodzenia strategii globalnej z policentryczną. Z jednej strony stara się ona traktować cały świat jako jeden wielki rynek. Z drugiej jednak bierze pod uwagę to, że w niektórych jego rejonach konieczne jest indywidualne podejście do zagadnienia sprzedaży.

Oczywiście nie są to jedyne strategie, według których można przeprowadzić internacjonalizację naszej firmy. Jednakże spośród powyższych można wybrać tę najbardziej wygodną, a jednocześnie najlepiej odpowiadającą specyfice naszej firmy. Jest to o tyle ważne, że zupełnie inaczej będą internacjonalizacje przeprowadzać małe i średnie przedsiębiorstwa, które są dopiero u progu wypracowywania swojej pozycji na rynku, a zupełnie inaczej wielkie koncerny i holdingi oraz korporacje, które przez lata zdążyły wypracować markę, zaś wejście ich produktów na rynki zagraniczne jest nie tylko pożądane ale wręcz oczekiwane.

Dlatego też przed rozpoczęciem internacjonalizacji MŚP należy dokładnie przeanalizować dostępne strategie i zdecydować się, która w najlepiej przyniesie oczekiwane korzyści.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !