INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstwCoraz więcej analityków twierdzi, że internacjonalizacja jest jednym z najlepszych sposobów na rozwój firmy. Co jednak sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na umiędzynarodowienie swoich biznesów?

Motywy internacjonalizacji mogą być najróżniejsze. Możemy je podzielić na kilka następujących grup:

1. Rynkowe – rozszerzenie rynku
2. Kosztowe – obniżenie wydatków
3. Zaopatrzeniowe – obniżenie kosztów produkcji
4. Polityczne

Abstrahując od tego podziału należy pamiętać o innych aspektach kierujących przedsiębiorcami decydującymi się na takie właśnie rozwiązanie jakim jest internacjonalizacja. Pierwszym aspektem jest przede wszystkim rozwój firmy. Chodzi o to, że internacjonalizacja jest narzędziem gwarantującym wszechstronny rozwój. Mowa tutaj nie tylko o zwiększeniu oferty handlowej ale też o rozbudowie całego systemu sprzedaży, a także o zwiększeniu elastyczności firmy. Jeżeli dokładniej przyjrzeć się motywom przekonującym przedsiębiorców do internacjonalizacji to ogromną rolę odgrywa chęć zwiększenia obrotów. Jest bowiem jasnym, że zdobycie nowych rynków to pozyskanie nowych klientów. Ogólnie rzecz ujmując każde wejście do kolejnego kraju oznacza wzrost liczby odbiorców. To zaś w konsekwencji stanowi zasadniczy argument dla zwiększenia obrotów. To ostatecznie przekłada się na większe przychody, a z czasem również i dochody.

Innym argumentem przesądzającym na korzyść internacjonalizacji jest znaczny wzrost konkurencyjności firmy. Zdobywanie kolejnych zagranicznych rynków otwiera przed przedsiębiorstwem coraz to nowe możliwości. Wiedza i doświadczenie zyskane w jednym państwie bardzo szybko procentują i pozwalają na o wiele łatwiejsze i szybsze pozyskiwanie kolejnych rynków. Istotnym jest też aspekt zwiększania konkurencyjności firmy na rynku lokalnym. Wiedza, że firma posiada licznych odbiorców zagranicznych bardzo dobrze wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, które tym samym zyskuje na wiarygodności. Nie trzeba bowiem nikogo w żaden sposób przekonywać, że posiadając w swoim portfolio klientów zagranicznych, podmiot musi legitymować się odpowiednim doświadczeniem oraz jakością, bez której nie udałoby mu się wejść na o wiele bardziej wymagające rynki zagraniczne.

Bardzo ważnym powodem przemawiającym za internacjonalizacją jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Na tym etapie nie ma większej różnicy jeżeli chodzi o to, czy mamy do czynienia ze środkami z kredytu czy programu pomocowego. Istotne bowiem jest to, że internacjonalizacja staje się wyśmienitym argumentem i jednocześnie mobilizacją do tego, by rozpocząć działania mające na celu uzyskanie zewnętrznych środków finansowych, przyczyniających się nie tylko do ekspansji zagranicznej ale także wspierających rozwój tej części firmy, która pozostanie w kraju.

Oczywiście jest również jeszcze wiele różnych innych motywów i argumentów przemawiających za internacjonalizacją przedsiębiorstwa. Mogą nimi być:

- chęć przejęcia rynków zagranicznych
- zagrożenie konkurencji
- zapełnienie niszy
- wytworzenie nowych produktów

i wiele innych.

Jednak w rzeczywistości każda firma ma zupełnie odmienne motywy. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie one mają jedną wspólną cechę. A jest nią właśnie wspomniany na samym początku rozwój. Każde bowiem działanie w kierunku internacjonalizacji sprawi, że firma będzie się w ten, czy inny sposób rozwijać.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !