INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Korzyści z internacjonalizacji przedsiębiorstwInternacjonalizacja będąca procesem rozwoju firmy w sposób oczywisty przynosi różnego rodzaju korzyści. Jest to możliwe, ponieważ zjawisko to w swojej istocie jest pozytywne, zaś jego głównym cele i założeniem jest właśnie wielokierunkowy rozwój przedsiębiorstwa. Można więc stwierdzić, że internacjonalizm na wiele sposobów przyczynia się do poprawy sytuacji w przypadku każdego podmiotu, w którym mamy z nim do czynienia.

Zasadniczą korzyścią wynikającą z procesu internacjonalizacji jest wzrost sprzedaży. W prosty sposób wiąże się to ze zdobywaniem nowych rynków. O ile bowiem rynek krajowy jest w pewien zasadniczy sposób ograniczony, a jego chłonność w końcu zostaje wyczerpana, o tyle wchodzenie na rynki zagraniczne daje szereg możliwości pozwalających na dalszą ekspansję. Jasnym jest, że wejście na zagraniczne rynki to jednocześnie pozyskanie nowych odbiorców naszych towarów i usług. To bezpośrednio przyczynia się konieczności zwiększenia produkcji, a ostatecznie przekłada się na większe przychody.

Drugą ważną i niekwestionowaną korzyścią wypływającą z internacjonalizacji jest wzrost konkurencyjności firmy. Posiadając odbiorców poza granicami, przedsiębiorstwo nabywa istotną wiedzę oraz „know how” dotyczące działalności na rynkach odmiennych od krajowego. W perspektywie czasu pozwala to skuteczniej i bardziej efektywnie wchodzić na kolejne rynki zagraniczne. Każdy następny kraj do którego zaczyna eksportować nasza firma „zdobywany” jest łatwiej i szybciej. A to dzięki doświadczeniu uzyskanemu na wcześniejszych etapach procesu internacjonalizacji. Znacznie zwiększa się też konkurencyjność firmy na rynku lokalnym. Posiadanie klientów za granicą stanowi doskonały argument wizerunkowy, będący dowodem na to iż przedsiębiorstwo jest dynamiczne, elastyczne i spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców.

Kolejną korzyścią internacjonalizacji jest dywersyfikacja przychodów. O ile firma o zasięgu lokalnym jest całkowicie uzależniona od sprzedaży na terenie jednego państwa tak firma, która przeszła internacjonalizację może sobie pozwolić na swobodniejsze manipulowanie strategią działania. Szczególnie jeżeli internacjonalizacja została przeprowadzona w sposób właściwy, z pewnością okaże się, że zdobycie rynków zagranicznych daje firmie sporą niezależność finansową. Zwłaszcza jeżeli chodzi o działalność w krajach o niestabilnej sytuacji polityczno-gospodarczej.

Oczywiście nie można autorytarnie stwierdzić aby były to jedyne korzyści z internacjonalizacji. Istotnym jest też fakt takich aspektów jak rozbudowa kadry, wykorzystywanie nowych i alternatywnych źródeł finansowania, otwartość na nowe inicjatywy, uatrakcyjnianie oferty handlowej. Dzięki temu internacjonalizację należy uznać za proces jak najbardziej pożądany i przynoszący różnorakie korzyści w wielu aspektach działalności firmy. W praktyce należy więc przyjąć, że internacjonalizacja jest czymś, nad czym powinno zastanowić się każde przedsiębiorstwo, które poważnie myśli o dalszym rozwoju.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !