INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja przedsiębiorstwW dzisiejszym świecie przedsiębiorcy są niejako zmuszeni do funkcjonowania nie tylko na rynku lokalnym, czy ogólnokrajowym, ale i międzynarodowym. Dzięki temu mają szansę na rozwój swojej działalności i wypracowywanie wyższych zysków. W kontekście działalności w skali międzynarodowej można mówić o internacjonalizacji. Co oznacza to pojęcie i jakie ma znaczenie dla samych właścicieli firm?

Pojęcie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Internacjonalizacja jest synonimem słowa umiędzynarodowienie. Internacjonalizacja wynika w sposób bezpośredni z postępujących bardzo dynamicznie procesów umiędzynarodowienia gospodarki, ale nie tylko – również nauki, techniki, kultury czy polityki. W odniesieniu do przedsiębiorców, internacjonalizacja polega na włączaniu się firmy w działalność gospodarczą prowadzoną poza krajem rodzinnym, w którym firma ma swoją siedzibę.

Etapy internacjonalizacji przedsiębiorstw

Wiele przedsiębiorstw rozpoczyna aktualnie współpracę z partnerami zagranicznymi, głównie w zakresie sprzedaży swoich towarów lub zakupu surowców i materiałów. W takim rozumieniu mamy do czynienia z importem i eksportem towarów z naszego kraju, do innego. Jest to pierwszy z etapów, jakie obejmuje internacjonalizacja. W takim wypadku przedsiębiorstwo nadal skupia się na funkcjonowaniu na rynku krajowym, a równolegle korzysta z możliwości zawierania pierwszych transakcji zagranicznych.

Drugim etapem internacjonalizacji jest ekspansja na rynek międzynarodowy, poprzez zaangażowanie w działalność produkcyjną za granicą. Polega to na wykorzystaniu nowych filii i oddziałów przedsiębiorstwa. Właściciele firm korzystają z inwestycji bezpośrednich i własnych zasobów finansowych, aby móc rozpocząć funkcjonowanie na rynkach zagranicznych w szerszy sposób, nie tylko pod względem handlowym, ale i produkcyjnym.

Trzecim etapem, jaki obejmuje internacjonalizacja jest transfer towarów, kapitału, technologii, rozwiązań know-how i zasobów ludzkich. Słowem, przedsiębiorstwo zaczyna działać w skali globalnej, swobodnie przenosząc pomiędzy swoimi oddziałami zagranicznymi i siedzibą macierzystą, wszelkie posiadane zasoby.

Eksport i import a internacjonalizacja

Internacjonalizacja, postrzegana jako umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa, między innymi polega na eksporcie i imporcie zarówno towarów jak i usług, ale nie tylko. Transfer bowiem dokonywany jest także w zakresie finansowym, technologicznym i ludzkim. W zasadzie, każdy rodzaj działalności przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach można postrzegać za sygnał jego internacjonalizacji. Umiędzynarodowienie ponadto może być elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wiążącą się z jego zagraniczną ekspansją.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !