INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja - pojęcie i definicjeObecnie coraz częściej spotykane jest pojęcie internacjonalizacji. Czym jednak dokładnie jest internacjonalizacja? Czy można powiedzieć, że jest to zjawisko powszechne? I jaki zakres obejmuje?

Internacjonalizacja to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce. Jakie jedna jest znaczenie tej definicji?

Po pierwsze jest to proces, czyli łańcuch pewnych czynności przebiegających w czasie. Trudno więc mówić o jednorazowym wydarzeniu. Należy więc pamiętać, że mowa jest o pewnym zjawisku liniowym, które nierzadko jest ciągiem przyczynowo – skutkowym. W praktyce oznacza to, że internacjonalizacji należy poświęcić odpowiednią ilość czasu, której wielość będzie wprost proporcjonalna do rozwoju jaki ma być udziałem przedsiębiorstwa.

Kolejnym aspektem jest samo umiędzynarodowienie. Tutaj istotnym jest fakt operowania poza granicami kraju. Jest to o tyle ważne, że to właśnie funkcjonowanie na terenie innych państw jest sensem internacjonalizacji. Bez tego w żadnym wypadku nie da się mówić o tym zjawisku. Zatem to właśnie międzynarodowość jest sednem omawianego procesu. Takie jego ulokowanie sprawia, że nie można na niego spoglądać w skali mikro. Konieczne jest więc jego ogólne ujęcie z uwzględnieniem kontekstu co najmniej jednego państwa obcego, w ramach którego do niego dochodzi. Jasnym jest, że nieistotnym pozostaje fakt, czy umiędzynarodowienie obejmuje jedno, czy więcej państw. Za każdym bowiem razem mamy do czynienia z przekroczeniem granic państwa, od którego zaczyna się rozwój przedsiębiorstwa.

Dalej definicja mówi o rozszerzeniu działalności firmy. Oznacza to, że brany jest pod uwagę jej rozwój i utrzymanie tendencji wzrostowej. Oczywiście drugorzędną kwestią jest to, które wskaźniki rzeczywiście będą rosnąć. Mogą to bowiem być zarówno wzrosty produkcji, sprzedaży, obrotów jak i dochodów. Istotą tego procesu jest przede wszystkim o to aby dokonane zostało zwiększenie zwiększenia aktualnego profilu działalności firmy.

Końcowym elementem definicji jest stwierdzenie dotyczące przejścia z rynku krajowego na rynki zagraniczne. Oznacza to, że aby dokonać procesu internacjonalizacji konieczne jest uprzednie zaistnienie na rynku lokalnym. Jeżeli firma od chwili powstania działa na rynkach zagranicznych to internacjonalizacja nie jest po prostu możliwa, bowiem trudno internacjonalizować firmę, która już jest internacjonalna. Również firma, która dokonała wejścia na rynki zagraniczne nie jest przedmiotem internacjonalizacji w takim samym stopniu ja takie przedsiębiorstwo, które zaczyna ten proces od zera.

Jak widać pojęcie internacjonalizacji bardzo szeroko opisuje zjawisko stające się udziałem coraz większej liczby firm. Można stwierdzić, że odnosi się ono jedynie do pewnej określonej grupy firm, które spełniają ściśle ustalone warunki. Paradoksalnie oznacza to, że internacjonalizacja może zostać przeprowadzona w praktycznie wszystkich firmach sektora MŚP przy założeniu, że mówimy o firmach powstałych w Polsce na bazie krajowego kapitału. Sprawia to, że liczba potencjalnych przedsiębiorstw mogących mieć w udziale internacjonalizację jest wyjątkowo wysoka.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !