INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja firmOd początku historii handlu ludzie dążyli do tego, by ich działalność obejmowała nie tylko tereny lokalne ale i te poza znanymi granicami. W dzisiejszych czasach, w dobie globalizacji, internacjonalizacja jest tak samo powszechna jak sam fakt komunikowania się. Coraz powszechniejsze unie celno-gospodarcze, rozwój środków komunikacji i wymiany handlowej sprawiły, że z biegiem lat zmienił się sposób internacjonalizacji. Stopniowe tworzenie światowej pozycji poszczególnych zostało zastąpione włączaniem się do bardzo dynamicznego system sieci współpracy. Dotychczasowe koncentrowanie się na lokalnym rynku ustąpiło miejsca zależnościom opartym na wymianie pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Szczególnie, że te ostatnie również włączyły się aktywnie w proces gospodarczej globalizacji.

Obecnie ekspansja naszych firm to nie tylko eksport ale także bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z tworzeniem firm-córek. Polskie inicjatywy w pierwszej kolejności rozszerzają swoją aktywność przede wszystkim na rynki krajów sąsiednich (takich jak Czechy, Ukraina czy Litwa). Jednak z czasem zaczęło rosnąć zainteresowanie bardziej odległymi rynkami. I tak Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA inwestuje na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce. Dziś posiada tam 11 filii, wliczając w to także zatrudniającą 80 osób jednostkę w subsaharyjskiej Ugandzie. Inne inwestycje zagraniczne to 17 oddziałów w obu Amerykach i Azji.

Internacjonalizację naszych firm charakteryzuje szerokie wsparcie państwa. Jednak w odróżnieniu od innych krajów nie mamy tu do czynienia z ich dotowaniem. Doskonałym przykładem tego typu działań może być szeroka współpraca polsko-chińska. Choć rząd nie wypłaca pieniędzy na inwestycje w tym kraju, to jednak częste spotkania władz zaowocowały wieloma porozumieniami i umowami, które dziś pomagają polskim inwestorom lokować swoje pieniądze w Chinach, zaś chińskim współpracować z naszymi.

Internacjonalizacja firm jest obecne podstawowym sposobem ich rozwoju. Kiedy rynek jest nasycony, a rozbudowa na nim wpływów bardziej przypomina partyzantkę niż dynamiczny rozwój, to właśnie poszukiwanie nowych alternatyw okazuje się być jedyną możliwością realnego progresu. Nie chodzi o to, że na rynkach krajowych nie ma miejsca na dalszy rozwój. Istotą problemu jest to, że tylko zaangażowanie się w rynki zagraniczne może zagwarantować rzeczywisty skok jakościowy i przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju praktycznie każdego przedsiębiorstwa.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !