INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja MŚP 2020 PARP
1.2 POPW - INTERNACJONALIZACJA



Internacjonalizacja MŚP 2020 PARP 1.2 POPW

PARP opublikowała ostatni konkurs na Internacjonalizację MŚP w ramach działania 1.2 Polska Wschodnia.

Konkurs Internacjonalizacja MŚP dla roku 2020 już trwa i jeśli nie zostanie wyczerpana alokacja potrwa do września 2020 roku. PARP może jednak wcześniej zamknąć konkurs jeśli kwota złożonych wniosków przekroczy przewidzianą alokację na konkurs.

Przedsiębiorcy z różnych branż z Polski Wschodniej mogą otrzymać do 800 tys. PLN na wejście na dowolne rynki zagraniczne przy poziomie dofinansowani 85%.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM DOTACJI NA INTERNACJONALIZACJA MŚP?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

ZADZWOŃ + 48 42 205 02 65

Jeżeli chodzi o internacjonalizację , obecnie rola wiodąca bez wątpienia przypada firmom sektora MŚP. Jak to możliwe, że to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa są w dzisiejszych czasach najbardziej dynamicznie rozwijającymi się podmiotami rynku krajowego?

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać przede wszystkim w charakterystyce samych MŚP. Ich sekret polega na tym, że z jednej strony są to firmy na tyle duże, że mogą sobie pozwolić na dokonywanie dość ryzykownych i wymagających inwestycji, jakimi niewątpliwie są inwestycje do internacjonalizacji. Z drugiej jednak strony firmy te nieustannie mogą jeszcze rozwijać się – mają więc potencjał, który doskonale można wykorzystać wchodząc na zagraniczne rynki.

Internacjonalizacja MŚP może przebiegać na kilka odmiennych różnych sposobów. Po pierwsze można skupić się na powolnym i stopniowym wkraczaniu na zagraniczne rynki przy angażowaniu minimalnych środków finansowych. Proces ten odbywa się przy udziale eksportu pośredniego. Zaangażowanie podmiotów trzecich pozwala odciążyć głównego zainteresowanego i pozwolić na minimalizację ewentualnych zobowiązań wobec zewnętrznych instytucji finansowych. Należy jednak pamiętać, że taki wariant oznacza znaczne wydłużenie całego procesu w czasie i naraża przedsiębiorstwo na ataki konkurencji, która może je wyprzedzić w procesie zdobywania nowych rynków.

Jako że firmy sektora MŚP wielokroć nie dysponują środkami pozwalającymi na intensywną internacjonalizację, konieczne jest skorzystanie z niezależnych źródeł finansowania. Najbardziej niepożądanym są różnego rodzaje kredyty, które bardzo łatwo mogą okazać się zgubne dla danej firmy. O ile ich otrzymanie jest stosunkowo proste, to należy pamiętać o ich dość wysokim koszcie. Chodzi nie tylko o odsetki ale także różnego rodzaju prowizje, opłaty manipulacyjne i inne ukryte zobowiązania. W razie niepowodzenia internacjonalizacji taki kredyt bardzo często staje się gwoździem do trumny i sprawia, że konieczne jest ogłoszenie przez przedsiębiorstwo upadłości.

Bardzo użytecznym w tej sytuacji wydaje się być rozwiązanie pośrednie polegające na pozyskaniu funduszy z różnego rodzaju programów pomocowych. Szczególnie interesujące mogą tutaj okazać się programy unijne, które wyjątkowo duży nacisk kładą na rozwój przedsiębiorczości. Oczywiście należy pamiętać, że przygotowanie odpowiedniego wniosku wymaga czasu i wielu zabiegów, jednak całość tego przedsięwzięcia jest o wiele bardziej bezpieczna i nie pociąga za sobą tak daleko idących konsekwencji, jak to może to mieć miejsce w przypadku kredytu.

Jak łatwo można stwierdzić, istnieje wiele wariantów jeżeli chodzi o internacjonalizację firm sektora MŚP. Oznacza to, że każda firma może zupełnie dowolnie wybrać scenariusz, który następnie będzie realizować zgodnie ze swoimi możliwościami. Należy jedynie przeprowadzić odpowiednią ocenę sytuacji, a następnie realizować kolejne etapy przyjętego scenariusza, by osiągnąć ustalony wcześniej cel.




KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl




UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !