INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja MŚP – bariery zewnętrzneInternacjonalizacja MŚP może napotkać na wiele różnych barier zewnętrznych. Wynika to z faktu, że absolutnie nie jest on procesem niezależnym od innych czynników i zjawisk i nie jest możliwe jego przeprowadzenie w odłączeniu od otaczającego przedsiębiorstwo otoczenia. Dlatego przed przystąpieniem do internacjonalizacji firmy, należy uświadomić sobie zagrożenia jakie mogą czyhać na nią, oraz bardzo dokładnie zdać sobie sprawę z przeciwności, z jakimi przyjdzie się zmierzyć.

Bardzo istotną barierą zewnętrzną jest bariera polityczna. Mamy z nią do czynienia w przypadku niestabilności rządów w danym kraju docelowym. Oczywistym jest, że brak stabilności politycznej ma jak najbardziej negatywny wpływ na całą ekonomię państwa i regionu. Nie bez znaczenia pozostaje ona również dla nowych firm próbujących dostać się na dany rynek. O ile bowiem lokalnym przedsiębiorcom jest o wiele łatwiej poruszać się w meandrach lokalnej polityki i dobrze przewidywać ewentualne zagrożenia, o tyle inwestor zagraniczny pozostaje całkowicie bezbronny jeżeli chodzi o konsekwencje procesów politycznych zachodzących w danym państwie.

Znacznym utrudnieniem są bariery finansowe. Chodzi przede wszystkim o różnice kursowe. I o ile problem ten udało się rozwiązać w przypadku krajów należących do strefy euro, o tyle polscy przedsiębiorcy będą na to zagrożenie narażeni jeszcze przez wiele lat. Zmieni się to dopiero kiedy i my wejdziemy do unii walutowej. Póki co ataki spekulantów będą zawsze bardzo boleśnie kończyć się dla wszystkich zinternacjonalizowanych firm.

Dość uciążliwymi są bariery komercyjne. Brak akceptacji towaru czy usługi, to tylko jedna z niewielu barier, na które możemy napotkać wchodząc na nowy rynek. Należy się również mieć na uwadze takie utrudnienia jak brak możliwości magazynowania większej ilości produktów, czy też niezdolność do zapłaty za zamówiony przez pośredników towar. To wszystko obarcza internacjonalizację dość znacznym ryzykiem.

Ostatnią grupą barier zewnętrznych są bariery prawne. Dotyczy to zwłaszcza państw zbiurokratyzowanych, które celowo wprowadzają ograniczenia dotyczące importu i eksportu. Problem ten jest też dość mocno odczuwalny w krajach, które są na etapie tworzenia prawa. Niestabilność legislacyjna w znaczącym stopniu może naruszyć starania o jak najlepszą internacjonalizację firmy.

Praktycznie każdy proces i każda aktywność firmy jest narażona na najróżniejsze bariery i zagrożenia. Jednak można w pełni odpowiedzialnie stwierdzić, że w przypadku internacjonalizacji zagrożenia te są wyjątkowo niebezpieczne. Na szali bowiem stawiamy bardzo często znaczne środki finansowe, które w większości przypadków pochodzą zewnętrznych źródeł – kredytów lub dotacji. Dlatego konieczne jest dobrze przygotowanie się do rozpoczęcia internacjonalizacji, a także zabezpieczenie się przed jej barierami. Istotne jest również wypracowanie rozwiązań łagodzących ich ewentualne skutki.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !