INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Internacjonalizacja MŚP - bariery wewnętrzneInternacjonalizacja MŚP tak samo jak wiele innych procesów, musi liczyć się z wieloma barierami nie tylko zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi. Istotne jest, że w mniejszym lub większym stopniu to właśnie one stanowią o tym, jak wielkie jest zagrożenie niepowodzenia całego procesu. Jakie bariery wewnętrzne mogą stanąć na drodze temu pożytecznemu i potrzebnemu procesowi?

Pierwszą i najważniejszą są niewystarczające środki finansowe. To właśnie niedobór pieniędzy może przyczynić się do tego, że internacjonalizacja niezostanie zrealizowana. Dopełnienie internacjonalizacji jest niemożliwe bez odpowiednich funduszy, w związku z tym zawsze stanowią one podstawowe zagadnienie i kluczową barierę, którą należy brać pod uwagę w pierwszym rzędzie. Pieniędzy może zabraknąć z wielu powodów. Pierwszym z nich jest niewłaściwe szacowanie kosztów całego przedsięwzięcia. Niedoszacowanie wydatków może sprawić, że będą one wyższe niż przeznaczone na ich pokrycie środki, co dość znacznie może utrudnić przeprowadzenie całego procesu. Niedobory finansowe mogą powstać również ze względu na trudności obiektywne. Takimi są inflacja czy ryzyka kursowe. Jednak to właśnie niemożność uzupełnienia tych niedoborów może mieć kluczowe znaczenie dla zarzucenia całego procesu.

Drugą istotną barierą wewnętrzną są kwestie kadrowe. Brak osób przygotowanych do przeprowadzenia internacjonalizacji stanowi realne zagrożenie dla całości procesu. Firma może rozwijać się tak długo, jak długo dysponuje pracownikami, którzy będą w stanie ją prowadzić w wyznaczonym kierunku. Kiedy jednak natrafią one na problemy, których nie będą w stanie rozwiązać – całość zostanie zatrzymana. Obejście tej bariery jest możliwe jedynie dzięki solidnemu przygotowaniu do całego procesu i posiadaniu rezerw kadrowych. Rzetelna ocena zasobów personalnych, ich możliwości i potencjału oraz kompetencji pozwoli realnie ocenić szansę na bezproblemowe przeprowadzenie internacjonalizacji. Jeżeli jednak kłopot ten ujawni się na późniejszym etapie, koniecznym może okazać się dołączenie do zespołu nowych współpracowników, którzy swoimi kompetencjami będą gwarantować rzetelne wypełnianie założeń procesu.

Inną barierą wewnętrzną internacjonalizacji jest integralność procesu. Bardzo łatwo może się bowiem okazać, że z jakiegoś powodu nie są realizowane jego założenia i zaczyna on żyć swoim własnym życiem. Stan ten jest o tyle niebezpieczny, że bardzo prędko może doprowadzić do pogrzebania całego przedsięwzięcia. Do takiej sytuacji może dość w momencie, kiedy zaprzestanie się realizowania internacjonalizacji zgodnie z wcześniej przyjętą strategią, a zacznie się działanie nieskoordynowane i niezaplanowane.

Wbrew pozorom bariery wewnętrzne są trudnościami, które jest pokonać najłatwiej. Do tego celu wystarczy dobre planowanie i odpowiednio wczesne przewidywanie możliwych scenariuszy. Przy właściwie dobranym planie możliwe jest skuteczne wyeliminowanie wszelkich przeciwności i barier wewnętrznych oraz skuteczne działanie prowadzące do pełnej realizacji przyjętego celu.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !