INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwMówiąc o internacjonalizacji musimy pamiętać, że proces ten może przyjmować różne formy. To, która z nich zostanie wybrana zależy nie tylko od naszych osobistych sympatii ale także od tego, które rozwiązanie jest dla naszego przedsiębiorstwa najbardziej korzystne.

Eksport bezpośredni

Pierwszą i najbardziej naturalną formą internacjonalizacji firmy jest eksport bezpośredni. W ten sposób przedsiębiorstwo nie tylko wychodzi za granice ale nawiązuje bezpośrednią współpracę z tamtejszymi klientami. Tak przypada jej w udziale prowadzenie działalności międzynarodowej. Do pozytywów należy zaliczyć fakt, że przedsiębiorca ma większy wpływ na to, jak będzie kształtować się pozycja jego firmy w innych krajach. Tylko od niego zależy marketingowa strategia oraz kierunki rozwoju na nowych rynkach. Negatywnym aspektem są stosunkowo wysokie koszty – szczególnie w przypadku budowania wizerunku firmy poza granicami kraju. Cały bowiem ciężar spoczywa na barkach przedsiębiorcy. W tym miejscu należy pamiętać, że bezpośrednio można eksportować na kilka różnych sposób. Można to robić albo przez własną sieć dystrybucji, własne biuro przedstawicielskie bądź dystrybutora bądź agenta zagranicznego.

Eksport pośredni

Inną formą internacjonalizacji jest eksport pośredni. Tutaj mamy do czynienia z dłuższym łańcuchem sprzedażowym. Jest tak ponieważ wywozem, reklamą i sprzedażą towaru w innych krajach zajmuje się firma, która wcześniej od nas ten towar nabyła. Z finansowego punktu widzenia jest to bardzo korzystna opcja albowiem nie angażuje po naszej stronie praktycznie żadnych środków finansowych na marketing i reklamę. Jednakże należy pamiętać, że w takim przypadku firma ma niewielki wpływ nie tylko na sprzedaż zagraniczną ale także na wizerunek jej towarów i usług na innych rynkach.

Eksport korporacyjny i inwestycje

Następnymi opcjami internacjonalizacji są: eksport korporacyjny, inwestycje pod klucz czy poddostawy. Wszystkie te zabiegi pozwalają na internacjonalizację przedsiębiorstwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, bowiem zakładają one oparcie się na istniejących już strukturach innych podmiotów gospodarczych.

Licencjonowanie i franczyza

Istotną jest również kwestia licencjonowania i franczyzy, a także tworzenia własnych zagranicznych oddziałów. Co ciekawe – o ile w przypadku tworzenia oddziału zagranicznego firma musi inwestować środki własne, o tyle jeśli chodzi o pozostałe dwie możliwości – sytuacja jest nieco odmienna. W przypadku pozyskania franczyzobiorcy, koszty ponoszone przez firmę są minimalne i ograniczają się zaledwie do pojedynczych wydatków administracyjnych. Z kolei udzielając licencji możemy liczyć na to, że do naszej kasy będą wpływać pewnej wysokości opłaty, które z pewnością zasilą budżet przedsiębiorstwa.

Spółki zależne

Ważną formą internacjonalizacji jest tworzenie spółek zależnych. W tym wypadku mamy do czynienia ze spółkami joint venture, spółką stowarzyszoną bądź po prostu spółką córką. Podobnie jak w przypadkach omówionych wcześniej – forma, którą zdecydujemy się wybrać zależy przede wszystkim od tego, jak wielkie środki finansowe chcemy zainwestować w ten proces oraz jak dalece chcemy kontrolować spółkę zależną. Oczywiście im więcej kontroli mamy nad spółką tym więcej pieniędzy musimy w nią zainwestować.

Internacjonalizacja - podsumowanie

Reasumując - internacjonalizacja może przyjmować wiele różnorodnych form. Oznacza to, że firma poważnie myśląca o rozwoju zagranicznym ma możliwość wyboru najlepszej i najkorzystniejszej drogi. Co ważne, przedsiębiorstwo nie musi ograniczać się do jednej z nich. Formy te można dowolnie łączyć i kompilować, co jeszcze bardzie zwiększa wydajność tego procesu. Wszystko zależy od wcześniejszej analizy zapotrzebować i możliwości oraz pożądanego efektu.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW, NOWE MODELE BIZNESOWE, PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ I UMIĘDZYNARODOWIENIE MŚP !