INTERNACJONALIZACJA
.COM.PL

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ MŚP !

Go to Brand.pl 3.3.3 POIR


Działanie 3.3.3 POIR – Go to Brand.pl - Program Operacyjny Inteligentny RozwójDziałanie 3.3.3 POIR – Go to Brand.pl z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczone jest dla innowacyjnych firm/marek, które zamierzają rozpocząć lub rozwinąć proces internacjonalizacji czyli umiędzynarodowienia działalności.

Z działania Go to Brand.pl mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Polski.

Dotacja Go to Brand.pl 3.3.3 POIR realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III „Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – „Go to Brand.PL”.

Celem głównym 3.3.3. Go to brand.pl jest internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego w ramach 3.3.3 Go to Brand.pl będzie kładziony nacisk na zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa, w związku z czym główny wskaźnik, do realizacji którego wnosi wkład POIR, to nakłady na B+R w sektorze przedsiębiorstw (Business Expenditures on R&D – BERD) w ramach innowacyjnych produktów eksportowych. W trakcie rozpatrywania wniosków działania 3.3.3 Go to Brand, priorytetowo będą traktowane firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową o widocznych wydatkach na badania i rozwój.
KONTAKT Z EKSPERTEM:

Tel. + 48 42 205 02 65

E-mail: biuro@exportgroup.pl
CHCESZ POZNAĆ SZCZEGÓŁY DZIAŁANIA 3.3.3 POIR Go to Brand.pl ?

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE !!!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA INTERNACJONALIZACJĘ Z DZIAŁANIA 3.3.3 POIR Go to Brand.pl !!!